Du er her: Hjem > Hjerteklap & Bypass > AK behandling

AK behandling

Jeg fik efterfølgende tilbudt oplæring i selvstyret AK behandling.
Oplæringsforløbet blev afsluttet i efteråret 2006, herefter tog jeg selv mine blodprøver samt doserede min medicin.
Det var rart ikke at skulle til læge/sygehus og have taget prøver hele tiden.
Info om AK behandling.

Af J. Michael Hasenkam, professor, dr.med.

Hvordan styrer man selv sin blodfortyndende behandling? I dag kan man selv styre sin blodfortyndende behandling ved hjælp af et såkaldt bærbart koagulometer, der går det muligt at foretage blodprøveanalyser derhjemme. Man behøver derfor ikke som tidligere at skulle på hospitalet eller til lægen. Ved hjælp af koagulometeret kan man måle blodets størkningsevne (koagulation) udtrykt ved den såkaldte INR-værdi. Med udgangspunkt i INR-værdien bestemmes, hvor meget blodfortyndende medicin, man skal have.

 

Hvordan bruges koagulometret? Koagulometret kan måle INR-værdien fra en bloddråbe, efter et prik i en finger. Stikket er praktisk talt smertefrit. Bloddråben afleveres på en teststrimmel der er indsat i koagulometret. Efter cirka et minut vises blodprøvesvaret i apparatets display. Nedenfor kan du se en billedserie, der viser, hvordan koagulometret virker.

 

Coaugumeter

 
Fingerprikker 

 

 

Hyppigst bruges CoaguChek koagulometret, som kan analysere en lille dråbe blod.

 

Med en særlig fingerprikker frembringes en bloddråbe.

 Strips  Måleresultat
 

Bloddråben afleveres på en teststrimmel indsat i koagulometret

Efter cirka et minut vises blodprøvesvaret (den såkaldte INR-værdi) i apparatets display.

Disse koagulometres anvendelighed er testet i en række videnskabelige undersøgelser. Det for tiden mest anvendte koagulometer i Danmark er det såkaldte CoaguChek S. Oplæring i selvstyret blodfortyndende behandling foregår indtil videre to steder i Danmark: AK-centret på Skejby Sygehus og koagulationslaboratoriet på Københavns Amts Sygehus i Gentofte.

Oplæring i selvstyret blodfortyndende behandling? Oplæring i måleteknik og dosering af K-vitamin antagonister foregår over en periode på 27 uger, hvor man gradvist får mere og mere ansvar for sin egen behandling. Efter at have bestået en prøve, kan man selv styre sin behandling. Man skal dog til stadighed hver tredje måned sende oplysninger om INR-værdier og medicindoser til AK-centret. Ligeledes kan man også¥ efter oplæringen få råd og vejledning om AK-behandlingen på centret. Under oplæringsforløbet får man sideløbende kontrolleret sit blod på¥ ens sædvanlige laboratorium. På den måde kan man afklare om, der er afvigelser mellem ens egne og laboratoriets INR-målinger.

 

Oplæringsprogrammet ser skematisk således ud:

Uge nr.

0-3

4-12

13-27

28

INR lab.

Ugentligt

Hver tredje uge

Hver fjerde uge

Ingen

INR hjemme

Dagligt

Ugentligt

Ugentligt

Ugentligt

Forløb

Indlæring af måleteknik, lægen doserer medicin

Foreslå medicin dosis og lægen godkender/justerer (12 uger)

Dosér selv medicin, og lægen checkér hver fjerde uge

Dosér selv medicin og rapportér hver 12. uge

Interview

.

.

.

.

Udfør selv kontroltest af koagulometer

Ved behov

Indsend koagulometer til AK-Center

Hver 6.-12. måned

Efter oplæring foretages blodprøveanalyser i hjemmet en gang om ugen.

 

Hvem er egnet til selvstyret AK-behandling? Man skal være i langvarig (livslang) blodfortyndende behandling. Man skal være interesseret i selv at styre AK-behandlingen. Desuden skal man have selvdisciplin nok til at udføre blodprøveanalyser som aftalt og indtage medicinen som foreskrevet, også efter lærefasen. Der er ingen aldersbegrænsninger for selvstyret AK-behandling. Hver hver enkelt kandidat til selvstyret AK-behandling vurderes individuelt, inden oplæringen starter. Findes børn egnede til selvstyret AK-behandling, vil det være forældrene der bliver oplært og står for behandlingen. AK-centret varetager kun oplæring og overvågning af AK-behandling. Al anden og medicinsk eller kirurgisk behandling varetages via den henvisende læge. Det kan enten være ens egen læge eller en speciallæge på en hospitalsafdeling.

 

Resultaterne for patienter som selv styrer AK-behandling Sammenlignet med danske opgørelser over resultaterne med AK-behandling varetaget af praktiserende læger og hospitalslæger, klarer patienter i selvstyret behandling sig bedre, med færre blødningskomplikationer (som følge af overbehandling) og færre blodpropper (som følge af underbehandling). Der er ved undersøgelser udført på Skejby Sygehus fundet klar tilfredshed med selvstyret AK-behandling. Således kan man måle bedre livskvalitet hos patienter i selvstyret i forhold til konventionel AK-behandling.

 

 

Hvordan kommer man i gang med selvstyret AK-behandling? Normalt vil man blive henvist til et oplæringsforløb fra sin egen læge eller den læge, som varetager AK-behandlingen. Man vil herefter få en tid til samtale om start på oplæringsforløbet. Efter endt oplæring vil man fortsat være tilknyttet AK-centret, som dels rådgiver om AK-behandlingen, dels udleverer teststrimler, der bruges til hjemmemålinger. Man kan få svar på yderligere spørgsmål ved at se på hjemmesiden for AK-centret på Skejby Sygehus, på Odense Universitetshospital eller henvende sig direkte til cen

Kontakt til den danske AK-patientforening: www.akpatient.dk

tret eller til koagulationslaboratoriet i Gentofte.

 

 

 

 
Sidst ændret: August 20, 2022, 17:09

 Stort fremskridt i behandlingen af hjerteklappatienter. se mere her

21. november 2021.
 

Vikingarnas turneplan 2021/22 

 

 Stort fremskridt i behandlingen af hjerteklappatienter. se mere her

21. november 2021.
 

Vikingarnas turneplan 2021/22