Tarmkræft

I december 2017 indsendte jeg en afføringsprøve som viste sig at indeholde spor af blod, hvorfor jeg fik tilbudt en kikkertundersøgelse af tarmen, der fandt man en polyp der indeholdt kræft.
2. januar 2018 blev jeg så opereret  hvor man fjernede et stykke af tyktarmen og 12 lymfeknuder hvor der gudskelov ikke fantas kræftceller i så jeg kunne nøjes med at få tilbudt en CT scanning i januar 2019.
 
Screening for tarmkræft.

Screening for tarmkræft blev indført i Danmark i marts 2014 og er et tilbud til personer i alderen 50-74 år.

Hvert år får ca. 4.600 personer kræft i tyk- eller endetarmen. Det er en af de største kræftsygdomme i Danmark. Tyktarmskræft forekommer først og fremmest hos personer over 50 år. Og hyppigheden af sygdommen stiger efter de 50 år.

Med screening kan sygdommen opdages i et tidligt stadium eller som forstadier i form af polypper. Det giver bedre mulighed for behandling og helbredelse. Blod i afføringen kan være tegn på tarmkræft. Blodet kan ikke nødvendigvis ses med det blotte øje, men kan afsløres i en afføringsprøve.

Du får et prøvesæt med posten og skal selv tage en afføringsprøve. Prøven skal sendes til undersøgelse på et laboratorium. Hvis der findes blod i afføringen, bliver du tilbudt en kikkertundersøgelse af tarmen. Blod i afføringen behøver ikke at være tegn på tarmkræft, men det er ikke normalt at bløde fra tarmen. Derfor er det vigtigt at blive undersøgt nærmere.

 

 

 

screeningsprogrammet?

Er du bekymret for, om du kan være berørt af fejl i programmet for tarmkræftscreening, så kontakt screeningssekretariatet i din region. Det er borgere i Region Hovedstaden, Syddanmark og Nordjylland, der kan være berørt.
Region Nordjylland

Sekretariatet for tarmkræftscreening

Tlf. 97 64 17 12 - Telefontid hverdage kl. 8 - 14.30

Mail: tarmkraeftscreening@rn.dk

Region Syddanmark

Screeningsekretariatet i Region Syddanmark.

Tlf. 79 40 67 85 - Hverdage mellem kl. 8.00-15.00

Digital post: Skriv sikkert til screeningssekretariatet med Digital post (Kræver log ind med Nemid)

Region Hovedstaden

Screeningsekretariatet i Region Hovedstaden

Telefon: 38 67 17 17 - Mandag - torsdag kl. 8.15-15.00. Fredag kl. 8.15-12.00.

E-mail: tks@regionh.dk 

På din regions hjemmeside kan du læse mere om screening for tarmkræft, og om hvornår du kan forvente at blive inviteret:

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Læs mere om screening for tarmkræft:

Sådan foregår undersøgelsen

Fordele og ulemper

Forsøg med screening for tarmkræft 2005-2006

Evaluering af screening for tarmkræft 2005-2006

 

 

Screening for tarmkræft. 

Kræft i tyk-og endetarm er en af de hyppigste kræftformer i Danmark med cirka 5.000 nye tilfælde om året. Hvert år dør cirka 2.000 personer af tyk- og endetarmskræft. Personer under 50 år har lav risiko for at udvikle kræft i tyk- og endetarmen. Mænd har større risiko for at få tyk- og endetarmskræft end kvinder, og der er også flere mænd end kvinder, som dør af sygdommen.

Formålet med screening for tyk- og endetarmskræft er at nedsætte dødeligheden ved at finde kræft i tidlige stadier, så sygdommen ikke udvikler sig, eller helbredelse er mulig. Desuden er formålet så vidt muligt at nedsætte forekomsten af tyk- og endetarmskræft ved at identificere og fjerne forstadier til sygdommen, før de måske udvikler sig til kræft.

Tilbuddet omfatter en undersøgelse for tegn på blod i afføringen, hvor man selv opsamler prøven derhjemme og sender ind til den regionale screeningsenhed. Bliver der fundet tegn på blod i afføringen, vil man få et tilbud om en kikkertundersøgelse af hele tyk- og endetarmen (koloskopi).
Screeningsprogrammet blev, som led i kræftplan III, indført i Danmark den 1. marts 2014. Alle personer i aldersgruppen 50-74 år tilbydes undersøgelsen hvert andet år. Dog vil intervallet mellem screeningsrunderne være længere, indtil programmet er fuldt implementeret. Screeningsprogrammet bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende screening for tyk-og endetarmskræft fra maj 2010, senest revideret i november 2012.
Pjece og Spørgsmål og svar

Du kan læse mere om de gavnlige og skadelige virkninger af screeningsprogrammet i i Spørgsmål og svar om tilbud for undersøgelse for tyk- og endetarmskræft og i Sundhedsstyrelsens pjece Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- og endetarm (2016). Pjecen indeholder information om screeningsprogrammet og henvender sig til de personer, der har fået tilbud om at deltage i screeningsprogrammet. Se desuden Baggrund for data anvendt i pjecen: Tilbud om undersøgelse for tyk- og endetarmskræft

Anbefalinger

Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft (2012)

Arbejdsgruppe

Kommissorium

Medicinsk teknologivurdering (MTV) 

MTV: "Screening for tarmkræft: Deltagelsesprocentens betydning" (2008)

MTV: Kræft i tyk- og endetarm: Diagnostik og screening" (2001)